ทางร้านใช้กุ้งอิเสะของเอโนชิมะที่ส่งตรงมาจากชาวประมงท้องถิ่นและปลาที่สั่งมาจากท่าเรือประมงท้องถิ่น

 
  • 日本語
  • English
  • 中文 (中国)
  • 中文 (台灣)
  • 한국어
  • ไทย

0466-27-1455

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

จูเบ (“ร้านของเรา”) จะส่งเสริมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการจัดการอย่างเต็มที่และการตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงการสร้างกลไกในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 

[การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล]

ร้านของเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง, การสูญหาย, การถูกทำลาย, การแก้ไขปลอมแปลง, การรั่วไหล ร้านของเราจะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยใช้มาตรการที่จำเป็นเช่น การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย, การปรับปรุงระบบการจัดการ, การให้การศึกษากับพนักงานอย่างเข้มงวด

 

[วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล]

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้า ทางร้านจะใช้เพื่อติดต่อหรือแนะนำการบริการ รวมถึงการตอบคำถามทางอีเมลและการส่งเอกสารต่าง ๆ

 

[ห้ามเปิดเผยข้อมูลและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม]

ทางร้านจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าอย่างเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้กรณีใดกรณีหนึ่ง

เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

เมื่อเปิดเผยต่อบุคคลที่ทางร้านว่าจ้างให้ทำหน้าที่ให้บริการซึ่งเกิดจากการทำตามความประสงค์ของลูกค้า

เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

 

[มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล]

ทางร้านได้วางมาตรการที่มีความพร้อมสำหรับการป้องกัน เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

[การสอบถามของเจ้าของข้อมูล]

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ, แก้ไข, สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง จะดำเนินการให้หลังจากยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลผู้นั้นตัวจริง

 

[การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและการทบทวน]

ทางร้านจะปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นรวมไปถึงระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี และจะทบทวนเนื้อหาของนโยบายนี้ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

[การติดต่อสอบถาม]

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของทางร้านโปรดติดต่อที่ด้านล่าง

 

ปลาชิราสึและกุ้งอิเสะจูเบจูเบ

〒251-0035 Congrats Shonan 1F 1-11-25 Katasekaigan, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken JAPAN 251-0035

【เบอร์โทรศัพท์】 +81-466-27-1455

【เบอร์โทรศัพท์】 +81-466-27-1455